Kontakteeru meiega

Avalikus teenistuses töötajate arv vähenes 4 protsenti

Majandus.ee: Politsei. FOTO: ERIK PROZES/POSTIMEES
Eesti ametnikest üle kolmandiku on eriteenistujad ehk politseinikud, piirivalvurid, kaitseväelased, vanglaametnikud jne. FOTO: ERIK PROZES/POSTIMEES

Uudised

Avalikus teenistuses töötajate arv vähenes 4 protsenti

Rahandusministeerium teatab, et täna esitati valitsusele kinnitamiseks avaliku teenistuse 2017. aasta aruanne, mis teeb kokkuvõtte riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste olulisematest arengusuundadest. Aruanne toob välja, et aastaga vähenes avalikus teenistuses töötavate inimeste arv 1123 võrra.

Valitsussektoris töötas möödunud aastal 116 703 töötajat täistööajale taandatuna. Neist üle poole ehk 53% moodustasid kohaliku omavalitsuse töötajad (61 882). Avalikus teenistuses töötas 26 812 inimest ja nende arv vähenes aastaga 1123 võrra ehk 4%. Avalikest teenistujatest ligikaudu 70% on ametnikud, kellest üle kolmandiku on eriteenistujad ehk politseinikud, piirivalvurid, kaitseväelased, vanglaametnikud jne. Kõigist kohaliku omavalitsuse ametiasutuste avalikest teenistujatest 40,8% moodustavad neli suurimat linnavalitsust – Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu.

Keskmine vanus 43 aastat

Avalikus teenistuses on naisi veidi rohkem kui mehi, samas eriteenistustes on ülekaalus nooremaealised mehed. Keskmine vanus on 43,3 aastat. Avalikus teenistuses on 89,2% eestlasi ja teisest rahvusest teenistujaid on 10,8%. Kõrgharidusega inimeste osakaal on oluliselt suurem kui Eestis tervikuna. Eesti kõigist hõivatutest 40% on kõrgharidusega, kuid ametnike seas on kõrgharidusega 76%. Riigi ameti- ja hallatavates asutustes oli sooline palgalõhe 9,4%, seega enam kui poole võrra madalam kui Eestis üldine palgalõhe, mis oli 20,9%.

 

Kliki, et kommenteerida

Pead postituse lugemiseks olema sisse logitud Logi sisse

Kommenteeri!

Loe veel - Uudised

Üles