Kontakteeru meiega

Eesti ekspordib puitu keskmisest turuhinnast madalamalt

Puidutööstus. Foto: PEETER LANGOVITS/POSTIMEES/SCANPIX
Aastatel 2015–2017 on Eesti eksportinud peamistesse sihtriikidesse töötlemata puitu odavamalt, kui on vastavates riikides toote keskmine impordihind. Foto: PEETER LANGOVITS/POSTIMEES/SCANPIX

Uudised

Eesti ekspordib puitu keskmisest turuhinnast madalamalt

Reiko Blum kirjutas täna Statistikaameti blogis, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad. Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%

Statistikaameti sõnul vaadeldi blogipostituse tarbeks töötlemata puidu eksporti Euroopa Liidu riikidesse perioodil 2015-2017. Postituses kasutatud ekspordinäitajad põhinevad Eesti ettevõtjate poolt esitatud andmetel ja olulisimate sihtriikide näitajad Eurostati andmetel. Vaadeldaval perioodil kasvas puidu ja puittoodete eksport, samuti suurenes selle osatähtsus kogu ekspordis.

Puidu ekspordi kasvu panustavad peamiselt küttepuit ja puidugraanulid, mille eksport kasvas 2015. aasta 155 miljonilt eurolt 200 miljoni euroni aastal 2017. Höövellaudade ning puidust tisleri- ja puusepatoodete (näiteks aknad, uksed, liimpuitplaadid) eksport kasvas samal perioodil vastavalt 29 ja 26 miljonit eurot.

Eesti oli 2017. aastal Baltimaade suurim töötlemata okaspuidu eksportija. Töötlemata lehtpuidu eksportimisel olime Läti järel teisel kohal. Töötlemata okas- ja lehtpuidu kuupmeetri ekspordihind oli vaadeldud aastatel väiksem nii Läti kui Leedu ekspordihindadest.

Töötlemata okas- ja lehtpuidu keskmine kuupmeetri müügihind on meil madalam kui Rootsi sisseostetav keskmine kuupmeetrihind. Eestist eksporditud töötlemata okas- ja lehtpuidu kuupmeetri hind on samuti madalam võrreldes selle toote teise kahe peamise sihtriigi, Saksamaa ja Soome, impordihindadega. Nii leht- kui ka okaspuitu oleme eksportinud odavamalt, kui meie peamised sihtriigid on importinud. Aastatel 2015–2017 on Eesti eksportinud peamistesse sihtriikidesse töötlemata puitu odavamalt, kui on vastavates riikides toote keskmine impordihind. Baltimaades on Eestist eksporditava okas- ja lehtpuidu kuupmeetri hind kõige madalam.

Puidu ja puittoodete ekspordi maht Euroopasse on suurenenud, kuid samas töötlemata puidu osatähtsus on vähenenud. Seega on Eestis üha enam hakatud puitu ümber töötlema ja suurema lisandväärtusega töödeldud puitu ning erinevaid puittooteid eksportima. Aastal 2017 ületas puidu ja puittoodete eksport Euroopa Liitu miljardi euro piiri.

 

Loe tervet postitust Statistikaameti blogist.

Loe veel - Uudised

Üles