Kontakteeru meiega

Eesti metsades kuulutati välja eriolukord

Uudised

Eesti metsades kuulutati välja eriolukord

Tänavune erakordselt suur sademete hulk on sundinud Eesti Metsa- ja  Puidutööstuse Liitu ning Erametsaliitu kuulutama välja eriolukorra, mille raames seisatakse metsatööd.

EMPL märkis ära oma pressiteates, et tänastes märgades oludes metsatööde tegemine pole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ning läheb vastuollu metsanduse hea tavaga. Finantsilist abi metsandussektor ei eelda, küll aga oodatakse riigipoolset kinnitust tekkinud olukorrale.

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link ootab lepingupartneritelt, ettevõtetelt ja ametkondadelt mõistvat suhtumist ja valmidust rakendada leevendusmehhanisme, et sektorit tabanud rasket olukorda mitte võimendada. Seetõttu on ka hädavajalik riigipoolne kinnitus eriolukorrale – see võimaldab ettevõtetel oma koostööpartneritele tekkinud olukorda selgitada.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees Marek Kase ennustab ette halbadest oludest tingitud edasist rasket situatsiooni: “Olukord on eriti keeruline metsast palka saavate inimeste jaoks,“ räägib EMPL esimees. „Need mõjud ei pruugi avalduda kohe, vihmaste olude tõttu oleme sunnitud töötama aladel, kus tavaliselt teeme töid kevadise sula ajal. See aga tähendab, et kevadel võib olukord veelgi raskemaks kujuneda.“

Mis on praeguse olukorra tinginud?

EMPL selgitab situatsiooni:

Alates 2017. aasta augustist alates on keskmiselt olnud sademeid kolmandiku võrra rohkem tavapärasest. Sügisene sajune ja soe periood on kestnud oluliselt pikemalt. Riigi Ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine sajuhulk augustis 104%, septembris 137%, oktoobris 158%, novembris 107% ja detsembris 146% normist. Lisaks pole keskmisest soojem talve algus (3,3 °C normist kõrgem) võimaldanud märjal pinnasel külmuda.

Suur sademete hulk põhjustab metsades üleujutusi. Enamikes kohtades on pinnas muutunud mittekandvaks ning suur osa metsateedest on läbimatud või on neile seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud. Sellest tulenevalt on metsatööde tegemine metsas osutunud probleemseks ja kohati võimatuks. Tavapärased ilmastikumõju leevendamise meetmed lankide valiku ning varude näol on ammendunud. Nimetatud olukord on seadnud raskesse seisu kõik sektoris tegutsevad osapooled, kes on seotud pikaajaliste lepinguliste kohustustega oma klientide ees.

Probleemid puudutavad erametsaomanikke, metsaühistuid, metsa ülestöötajaid, transpordiettevõtteid, tööstust jne. Pöördumisega kutsutakse kõiki osapooli üles mõistvale suhtumisele erakorralistest ilmastikutingimustest põhjustatud vajakajäämiste puhul.

Kehvad ilmastikuolud pole probleemiks mitte ainult Eestis – eriolukord metsandussektoris kuulutati eelmise aasta lõpus välja ka meie lõunanaabritel lätlastel.

Jätka lugemist
Sulle võib huvi pakkuda...
Kliki, et kommenteerida

Pead postituse lugemiseks olema sisse logitud Logi sisse

Kommenteeri!

Loe veel - Uudised

Üles