Kontakteeru meiega

Euroopa suurim mahepõllumajandusettevõte AUGA korraldab aktsiaemissiooni

Mahepõllumajandus. Foto: AUGA Group.
AUGA Groupi sõnul kasvab maailmas nõudlus mahetoodete järele palju kiiremini kui pakkumine. Foto: AUGA Group.

Uudised

Euroopa suurim mahepõllumajandusettevõte AUGA korraldab aktsiaemissiooni

Leedu Keskpank kinnitas Leedu mahetoidu tootja AUGA Groupi nimeliste lihtaktsiate avaliku pakkumise prospekti, teatas ettevõte täna. AUGA Group emiteerib kuni 40 miljonit nimelist lihtaktsiat kauplemiseks Nasdaq Vilniuse ja Varssavi börsidel.

Kinnitatud prospekti kohaselt on ka AUGA Groupi peamisel aktsionäril Baltic Champs Groupil kavas müüa kuni 20 miljonit nimelist lihtaktsiat. Pakkumine koosneb avalikust pakkumisest Leedu jaeinvestoritele, suunatud pakkumisest institutsionaalsetele või kutselistele investoritele ja suunatud pakkumisest konkreetsetele mitteinstitutsionaalsetele ja mittekutselistele investoritele.

Kaasatud kapitali kasutatakse kestliku mahepõllumajanduse edendamiseks: investeeringud omandatud põllumajandusettevõtetesse, linnu- ja piimafarmide arendamine, biogaasi tootmine ja selle kasutus põllumajandusseadmete käitamiseks.

“Lisaks ettevõtte finantsnäitajatele arvestab investor ka väärtustega, mida ettevõte järgib, keskkonnamõjuga ja kuidas kõikidele sidusrühmadele väärtust luuakse. Usun, et eelmainitud põhjustel peaks AUGA Group olema atraktiivne investoritele, kes otsivad kestlikku investeeringut. Kaasatud kapitali kasutatakse kestliku põllumajandusmudeli ja -tehnoloogia arendamiseks,” ütles Kęstutis Juščius, AUGA Groupi juhatuse esimees.

Mahemajanduse edulugu

2017. aastal läksid Groupi ettevõtted edukalt üle mahepõllundusele. Protsess algas aastal 2015. Liikudes mahepõllundusse, seati äritegevuse eesmärgiks nii mahepõllunduse nõuetele vastamine kui ka veelgi kõrgemate säästva põllumajanduse standardite rakendamine.

„AUGA Groupi näitel on tegemist mahemajanduse edulooga ja nende tegevuse ulatus on muljetavaldav,“ ütles MTÜ Organic Estonia idee algataja Siim Kabrits ja lisas, et tal on hea meel, et ka Eesti investoritel on võimalus AUGA kasvust osa saada. „Nii mahetoidu tarbimine kui mahedalt majandatud põllumaa osakaal kasvab Euroopas ja maailmas üle 10% aastas ning ennustan, et see trend aina levib,“ lisas Kabrits.

“Käesoleval hetkel kasvab maailmas nõudlus mahetoodete järele palju kiiremini kui pakkumine ja me tajume seda ka välispartneritega suheldes. Viimastel aastatel laiendasime viljeldavat põllumaad ja saame lõpptarbijale pakkuda laia valikut mahetooteid ja mahetoorainet toidutöötlejatele. Näeme väga suuri võimalusi ja kavatseme jätkata investeeringutega farmide tehnoloogilisse arengusse,“ sõnas Linas Bulzgys, AUGA Groupi tegevjuht.

AUGA Group kasutab minimaalse põlluharimise mudelit pea 50% oma põllumajandusmaast. Minimaalne põlluharimine võimaldab AUGA Groupil vähendada CO2 heitmeid atmosfääri. Säärase tehnika kasutamine tähendab, et põllumajandusmasinad tarbivad vähem kütust, kuna maa harimiseks on vaja vähem energiat. Minimaalse põlluharimise meetod säilitab mikrofloora ja muud kasulikud organismid mulla pinnal. Ettevõte on investeerinud juba üle 15 miljoni euro säästliku põllumajanduse arendamisse.

80% müügist ekspordiks

AUGA Group on üks suurimaid vertikaalselt integreeritud mahetoidu ettevõtteid Euroopas. 2017. aastal oli AUGA Groupi tulu 48,8 miljonit eurot, võrreldes 2016. aastal samal perioodil teenitud 39,6 miljoniga, on kasv 23%. Grupi auditeeritud EBITDA oli 2017. aastal 14,2 miljonit eurot. Võrdluseks, 2016 oli Grupi EBITDA 9,6 miljonit eurot. Grupi netokasum jõudis 2017. aastal 5 miljonini, mida on pea kaks korda rohkem kui 2016. Grupp teenis 14,9 miljonit eurot konsolideeritud brutokasumit, võrreldes 10,8 miljoniga samal perioodil eelmisel aastal, oli tõus 38%.

80% AUGA müügist moodustab eksport. AUGA tooteid transporditakse peamiselt Euroopa Liidu riikidesse ning edukalt on sisenetud ka Aasia ja Lähis-Ida turgudele. Ettevõtete grupis töötab üle 1200 inimese.

Uute aktsiate emiteerimise eesmärgiks on kaasata kapitali äritegevuse arendamiseks, ettevõtte aktsiate likviidsuse ja vabalt kaubeldavate aktsiate mahu suurendamiseks, luues seega jae- ja institutsionaalsetele investoritele atraktiivsemad investeerimistingimused.

Jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite märkimisi aktsepteeritakse 3. juulist kuni 20. juulini. Aktsiaid pakutakse hinnavahemikus 0,45 ja 0,5 eurot aktsia kohta. Lõplik aktsia hind kinnitatakse peale investorite nõudluse välja selgitamist 23. juuli paiku.

Loe veel - Uudised

Üles