Kontakteeru meiega

Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali hakatakse rohkem kontrollima

Puidutööstus. Foto: PEETER LANGOVITS/POSTIMEES/SCANPIX
Hiinast saabuvad puidukahjurid ohustavad ka meie loodust. Foto: PEETER LANGOVITS/POSTIMEES/SCANPIX

Uudised

Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali hakatakse rohkem kontrollima

Põllumajandusamet teatas täna, et alates 1. oktoobrist kuuluvad piiripunktides taimetervise kontrolli alla Hiinast ja Valgevenest pärit teatud kaupade (kivid, raud- ja terastooted, mitmed masinad ja seadmed jm) transpordil kasutatud puidust pakkematerjalid, aga ka eraldi saadetisena sissetoodavad puidust valmistatud kaubaalused.

Väljastpoolt Euroopa Liitu pärit puidust pakkematerjaliga kaasneb oht mitmete taimekahjustajate levikuks. Need on Euroopa looduses põhjustanud tõsist kahju keskkonnale ja majandusele ning tõrjemeetmete rakendamine on olnud äärmiselt kulukas nii riigile kui ka sektorile.

Euroopa Komisjoni otsus ohtlike taimekahjustajate – eelkõige aasia siku – leviku tõkestamiseks kohustab kõiki liikmesriike läbi viima Hiinast ja Valgevenest saabuvate ja senisest suurema hulga kaupade transpordil kasutatava puidust pakkematerjali taimetervise kontrolli.

Nõude kehtestamise põhjuseks on asjaolu, et Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjal on sageli saastunud elusate taimekahjustajatega. Ka paiknevad mitmed Euroopa Liidus tuvastatud aasia siku kahjustuskolded just kohtades, mille lähedale on hiljuti toimetatud graniitkive Hiinast.

Kontroll eeldab juurdepääsu kogu puidust pakkematerjalile, et veenduda kas see on vaba ohtlikest taimekahjustajatest ning vastab Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardi (ISPM) nr 15 nõuetele.

Põllumajandusamet on kontrollinud Hiinast pärit kivide ja terastoodete puidust pakkematerjali alates 1. aprillist 2013. 2% kontrollitud pakenditest on olnud saastunud elusate taimekahjustajatega.

Loe veel - Uudised

Üles