Kontakteeru meiega

Kiisler ÜROs: keskkond on sotsiaalse ja majandusliku arengu suurim mõjutaja

Siim Kiisler. Foto: PM/SCANPIX BALTICS/TOOMAS HUIK
Siim Kiisleri sõnul läheks ideaalis väljavahetamisele kogu senine, pigem raiskav tootmis- ja tarbimissüsteem. Foto: PM/SCANPIX BALTICS/TOOMAS HUIK

Uudised

Kiisler ÜROs: keskkond on sotsiaalse ja majandusliku arengu suurim mõjutaja

ÜRO keskkonnaassamblee president, Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler teeb New Yorgis peetaval kõrgetasemelisel foorumil pöördumise kõigi maailma keskkonnaministrite nimel. Tänasest kolmapäevani vältaval foorumil kõneleb Kiisler sellest, kuidas innovaatiliste lahendustega kestliku arengu eesmärke saavutada ja saastet kogu maailmas oluliselt vähendada.

Praegune foorum New Yorgis on üks olulisemaid kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks korraldatavaid kokkusaamisi. Just sel kohtumisel võetakse vastu eesmärkideni jõudmist toetavaid üleilmseid poliitotsuseid ning hinnatakse, kuidas on senised tegevused edenenud.

Kiisler esindab nii Eestit kui kõiki ÜRO liikmesriike

ÜRO keskkonnaassamblee presidendina esindab Kiisler kõiki liikmesriike, astudes kõnedega üles nii kõigi nende nimel kui ka Eesti riigi nimel eraldi. Oma sõnavõttudes keskendub keskkonnaminister innovatsioonile, mis aitab lahendada keskkonnaprobleeme ning muuta tootmist ja tarbimist säästlikumaks. See on ka ÜRO 2019. aasta märtsis peetava neljanda keskkonnaassamblee teema, mille valimist Kiisler presidendina juhtis.

Raiskav tootmine ja tarbimine peaks muutuma

„ÜRO liikmesriigid on üheselt aru saanud, et keskkond on meie sotsiaalse ja majandusliku arengu suurim mõjutaja. Mida hoitum ja targasti kasutatum see on, seda suurem võit see on. Ja seda kõigis eluvaldkondades, ka nendes, mis esmapilgul näivad keskkonnakaugemad,“ märkis Kiisler.

„Üldsõnaliste deklaratsioonide kõrval peab jääma kõige häälekamalt kõlama meid kõiki otseselt puudutav ehk siis see, et meie igapäevaharjumused on õige pea muutuste keerises. Ideaalis läheb väljavahetamisele kogu senine, pigem raiskav tootmis- ja tarbimissüsteem. Edaspidi kasutame vähem loodusvarasid, vähendame kulusid ja minimeerime seeläbi keskkonnamõju. Aastaks 2030 on pilt sootuks teine kui praegu.“

Eestil uues majanduses suured võimalused

ÜRO keskkonnaassamblee president selgitas, et maailmas on praeguseks olemas tohutud võimalused arendada majandust edasi nii, et toorme ammutamisest ei tekiks liigset keskkonnakahju. „Kestlik arengumudel on tark, innovaatiline ja võib olla täiesti erinev meie traditsioonilisest arusaamisest, kuidas toota-tarbida,” nentis ta.

Kiisler toonitas, et kestliku arengu eesmärgid avavad tee uuele majandusele, kus Eesti-sugusel väikeriigil on suured võimalused. “Hea meel on tõdeda, et just noorem põlvkond on uuenduste eestvedaja,“ lõpetas ta positiivse sõnumiga otse New Yorgist.

Kiisler peab New Yorgis ka TED-kõne

ÜRO keskkonnaassamblee (UNEA) on ÜRO üksus, mis tegutseb ÜRO Peaassamblee juures. Keskkonnaassamblee peaeesmärk on, et keskkonnakaalutlused saaksid ÜRO otsustes kõigiti arvestatud. UNEA on kõrgeim maailma keskkonnaküsimuste üle otsustav organ, mis koguneb Nairobis. Praegu New Yorgis peetav poliitikafoorum on keskkonnaassamblee tegevusega otseselt seotud, sest sel kogunemisel selgitatakse, kuidas on keskkonnaassambleel vastu võetud otsused kestliku arengu eesmärkide saavutamisele kaasa aidanud.

Lisaks presidendina ja Eesti riigi nimel kõnelemisele kohtub Kiisler New Yorgis mitme riigi keskkonnaministritega ning astub üles TED-kõnega. TED on 1984. aastal alguse saanud inspiratsioonikonverentside sari, mis hõlmab tehnoloogiat ja teadust, disaini, ühiskonna arengut, keskkonda, kunsti jpm. TED-kõne on lühike ja inspireeriv sõnavõtt, kus kõneleja enamasti toetub oma mõtete väljendamisel isiklikele kogemustele.

Loe veel - Uudised

Üles