Kontakteeru meiega

KIK jagab ettevõtjatele 45 miljonit

Mäetööstus, kaevandus. Foto: LIIS TREIMANN/POSTIMEES/SCANPIX
Toetuse saavad taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Foto: LIIS TREIMANN/POSTIMEES/SCANPIX

Uudised

KIK jagab ettevõtjatele 45 miljonit

Keskkonnaministeerium teatas täna, et suunab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu loodussõbraliku ettevõtluse arendamisesse 45 miljonit eurot.

Ressursitõhusate investeeringutega saavutatakse senisest efektiivsema ressursikasutuse ehk väiksemate kuludega tootmine. Lisaks keskkonnakasule mõjutab see positiivselt ka ettevõtte majandustulemusi.

„Uued innovaatilised seadmed, vähem tootmisjääke tänu nonde nutikale taaskasutusele, puhtam keskkond – kõik see on saavutatav. Seda näitavad meie esimese vooru ettevõtjate kogemuslood,“ märkis keskkonnaminister Siim Kiisler. „Sel aastal anname kõigile tööstusettevõtetele võimaluse teha investeering keskkonna heaks ning ühtlasi kasvatada oma majandustulemusi ja suurendada konkurentsivõimet.“

Kui esimene, eelmise aasta jaanuaris avatud taotlusvoor oli mõeldud viiele tööstussektorile, siis uues voorus on toetuse taotlemise võimalus kõikidel mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel.

Ressursitõhusate investeeringute taotlemine on mitme-etapiline. Esmalt viivad selleks koolitatud audiitorid toetust taotlevas ettevõttes läbi põhjaliku ressursikasutuse analüüsi, et hinnata senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus ning projekti maksumus koos potentsiaalse toetuse summaga. Ettevõtjatel on võimalus taotleda toetust ka nimetatud ressursikasutuse analüüsile.

Uuendusena avatakse augusti lõpus eraldi voor, mis annab ettevõtetele võimaluse teha ka väiksemamahulisi ressursisäästuprojekte. Väikevoorus on võimalik toetust taotleda kuni 200 000 eurot. Lisaks on mõned tingimused lihtsamad ja taotluse käsitlemise tähtajad lühemad kui tavalises voorus.

Loe veel - Uudised

Üles