Kontakteeru meiega

Mais tasuti makse eelmisest aastast rohkem

Läti alkohol. Kaubandus. Foto: Tarmo Lutter/PM/SCANPIX BALTICS
Alkoholiaktsiisi tulu laekus mais 19,1 protsenti vähem kui möödunud aastal samal kuul. Foto: Tarmo Lutter/PM/SCANPIX BALTICS

Uudised

Mais tasuti makse eelmisest aastast rohkem

Maksu- ja Tolliamet teatab, et kogus mais üle 604 miljoni eurot makse, mida oli 10 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. 2018. aasta riigieelarvest on viie kuuga täidetud 39,2 protsenti. Maksutulud suurenesid oodatust enam eelkõige kiire tasumiste kasvu läbi ehitussektoris ning jaemüügis.

Käibemaksu tulu oli mais 205,3 miljonit eurot ning seda oli 11,1 protsenti enam kui 2017. aasta samal kuul. Maksustatav käive kasvas peamistes tegevusvaldkondades kokku võrreldes eelmise aastaga ligi 7,1 protsenti. Käibemaksu tasumine on viimase kolme kuuga kasvanud enim ehituses ning mootorsõidukite müügis vastavalt 39,6 ja 10,9 protsenti, sealjuures ehitussektori kasv on mais kiirenenud, kuid mootorsõidukite müük aeglustunud.

Üldine majandusaktiivsus kasvab

Ehituse kasv tuleneb peamiselt ehituspaigaldustööde mahu suurenemisest ning kiirest müügi kasvust elamute ja mitteeluhoonete ehituses. Mootorsõidukite käibemaksust laekuva tulu kasvu on taganud aktiivne sõiduautode müük ning samuti remonditeenuse müügi kasv käesoleva aasta esimestel kuudel. Mullusega võrreldes kasvas Eesti-siseste tehingute lisaväärtus ehk müügi ja ostu vahe suurenemine, mis viitab üldise majandusaktiivsuse jätkuvale kasvule.

Aktsiisitulu kokku tasuti mai eest kokku 76,1 miljonit eurot ehk 13 protsenti vähem kui 2017. aasta mais, samas viie kuu kokkuvõttes on aktsiise laekunud 8,2 protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Mai aktsiisitulu võrdlusi mõjutavad erinevad varumised.

Biolisand mõjutas kütuseaktsiisi

Kütuseaktsiisi tasuti mais 38,3 miljonit eurot, seda on 17,1 protsenti vähem kui mullu samal ajal, kuid viie kuu kokkuvõttes on kütuseaktsiisi laekunud 9,6 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Mai madalat tasumise taset mõjutasid aprillis enne 1. maid kehtima hakanud biokütuse lisamise nõude jõustumist soetatud varud.

Bensiini deklareerimine jõudis mais normaaltasemeni, seega 2017. aasta detsembris soetatud varud hakkavad lõppema. Bensiini tarbimist vähendab täiendavalt bensiinimootoriga sõiduautode arvu langus ning bensiinimootorite järjest ökonoomsemaks muutumine.

Alkoholiaktsiisi 19% vähem

Alkoholiaktsiisi tulu laekus mais 15,9 miljonit eurot ning tasumine oli 19,1 protsenti väiksem kui möödunud aastal samal kuul. Viie kuu kokkuvõttes laekus alkoholiaktsiisi 8,2 protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Viie kuuga on deklareeritud kanget alkoholi 2,8 protsenti rohkem kui möödunud aastal, kuid õlle kogus on 42,8 protsenti väiksem.

Õlle madalam kogus tuleb eelmise aasta suvel toimunud aktsiisimäärade tõusust ning sellele eelnenud varumisest ning järgnenud piirikaubanduse kasvust. Suurem osa õlle ja veini varudest on maikuuks müüdud, kuid kange alkoholi varude müük veel kestab.

Tubakaaktsiisi tasuti mai eest 19,1 miljonit eurot ehk 1,7% rohkem kui möödunud aastal. 2017. aasta detsembris soetatud sigarettide varud on müüdud ning tubakaaktsiisi deklareerimine on saavutanud tarbimisele vastava taseme.

Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk 12 miljonit

Mai lõpuks ulatus valitsussektori eelarvepuudujääk 0,52 protsendini SKPst ehk 129 miljoni euroni. Valitsussektori puudujääk tulenes nii keskvalitsuse kui ka sotsiaalkindlustusfondide eelarve puudujäägist. Keskvalitsuse eelarve puudujääk ulatus viie kuuga 287 miljoni euroni, millest 92 miljonit moodustasid Tagatisfondi hüvitised Versobanki klientidele. Versobanki mõju jääb ajutiseks, kuna likvideerimismenetluse raames hüvitatakse Tagatisfondile tehtud kulud.

Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk ulatus 12 miljoni euroni. Kohalike omavalitsuste koondeelarve oli mai lõpuks 170 miljoni euroga ülejäägis, mille üheks põhjuseks on kohalikele omavalitsustele suunatud tulumaksumäära tõstmine. Valitsussektori puudujääk on aasta alguses tavapärane ja seotud muuhulgas tulumaksutagastustega. Võrreldes möödunud aasta viie esimese kuuga oli sel aastal eelarvepositsioon Versobanki arvestamata 17 miljoni euro võrra parem.

Loe veel - Uudised

Üles