Kontakteeru meiega

Philip Morris tahab suitsuvaba tulevikku

Majandus.ee: Philip Morris. Foto: REUTERS / PETR JOSEK
Philip Morris panustab suitsuvabade toodete teadus- ja arendustöösse. Foto: REUTERS / PETR JOSEK

Uudised

Philip Morris tahab suitsuvaba tulevikku

Philip Morris International avaldas jätkusuutlikkuse aruande, milles kirjeldatakse konkreetseid samme ettevõtte äritegevuse põhimõtteliseks muutmiseks. Ettevõtte eesmärk on asendada sigaretid võimalikult kiiresti paremate tootealternatiividega miljonite meeste ja naiste jaoks, kes muidu jätkaksid sigarettide suitsetamist.

Püstitamaks suitsuvaba tuleviku eesmärki võttis Philip Morris International (PMI) eelmisel aastal kasutusele äri ümberkujundamise mõõdikud. Need on kooskõlas ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega, et hinnata ja jälgida edusamme.
PMI 2017. aasta peamised eesmärgid olid: suitsuvabade toodete teadusarendustegevuse mahu suurendamine, selliste toodete tarnemahu suurendamine tooteportfellis ja seeläbi tarbijate võõrutamine sigarettide suitsetamisest.

Aruandest selgub, et ettevõtte üleilmsetest teadusarenduskuludest moodustas suitsuvabadele toodetele suunatud teadus- ja arendustegevus 74 protsenti ja 39 protsenti kaubanduskuludest. Suitsuvabad tooted moodustasid umbes 4,4 protsenti PMI kaubasaadetiste mahust ja ligikaudu 13 protsenti puhastulust, millest on maha arvatud aktsiisid.

Panustab kestlikkusse

Aruandes antakse ka ülevaade PMI laiematest kestlikkuse-suunalistest jõupingutustest. Näiteks tegeletakse sotsiaalsete ja keskkonnamõjudega ning kujundatakse ümber väärtusahel. 2017. aasta peamised edusammud nendes valdkondades olid:

  • PMI juhtivatel ametikohtadel on naisi rohkem kui üks kolmandik, mis näitab edusamme ettevõtte eesmärgi suunas jõuda 2022. aastaks 40 protsendini.
  • PMI on välja töötanud vastutustundliku allhanke põhimõtted, et aidata tuvastada ja hallata tööhõiveküsimusi oma mittepõllumajanduslikus tarneahelas.
  • Keskkonna valdkonnas on ettevõte juba neljandat aastat järjest tunnustatud CDP Kliima A-nimekirjas ning esmakordselt ka selle veeprogrammis, olles saavutanud sealgi A-nimekirja taseme.
Võitlus salasuitsudega jätkub

Kõrge kvaliteedi tagamiseks keskendub PMI oma tarneahela terviklikkusele ning jätkab tubakatoodete salakaubanduse vastu võitlemist. Ettevõtte tegevuse ja seisukohtade läbipaistvuse suurendamiseks on avaldatud andmed ja põhimõtted ettevõtte tulumaksu ja andmete privaatsuse kohta, samuti ülevaate turundus- ja kolmandate poolte kaasamispõhimõtetest.

Aruandes tuuakse ühtlasi välja, et ettevõtte jaoks on jätkusuutlikkuse tagamisel üliolulised suitsuvabade toodete tootmisprotsessi keskkonnamõju edasine vähendamine, põllukultuuride mitmekesistamise edendamine tubakakasvatajate hulgas ja PMI töötajate ettevalmistamine ettevõtte edukaks ümberkujundamiseks.

Kliki, et kommenteerida

Pead postituse lugemiseks olema sisse logitud Logi sisse

Kommenteeri!

Loe veel - Uudised

Üles