Kontakteeru meiega

Riik hakkab kalandusettevõtetele toetust pakkuma

Kalandus. PM/Scanpix Baltics/ERIK PROZES
Praegu on jätkusuutlikkuse sertifikaate Eestis taotlenud vaid üksikud kalandusega tegelevad ettevõtted. PM/Scanpix Baltics/ERIK PROZES

Uudised

Riik hakkab kalandusettevõtetele toetust pakkuma

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamiseks eelnõu, millega luuakse toetus kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimiseks ning vastavate turu-uuringute tegemiseks. Toetuse eesmärk on parandada Eesti toodete pääsu turgudele, tõsta kvaliteeti ja suurendada lisandväärtust.

Muuhulgas on plaanis toetada jätkusuutlike kalapüügitoodete sertifitseerimist, et luua lisandväärtust. „Sellised tooteid on jaekaubanduses oluliselt lihtsam turustada, kuid praegu on jätkusuutlikkuse sertifikaate Eestis taotlenud vaid üksikud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtted,“ ütles kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann. „Sertifitseeritud tooted on tõestatud kvaliteediga ning sellest tulenev lisandväärtus aitab kaasa uute turgude leidmisele ning konkurentsivõime kasvatamisele.“

Lisaks on plaanis toetada ka kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemist nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides, mis võimaldab paremini tundma õppida meie toodete sihtturge ning sealseid tarbijaeelistusi.

Toetuse omafinantseeringu minimaalne määr on sertifitseerimise puhul 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotlejaks on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.

Väiksem omafinantseeringu määr ehk 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest on mittetulundusühingutel, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega. Turu-uuringute tegemise korral on omafinantseeringu minimaalne määr samuti 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotlejaks on mittetulundusühing.

Loe veel - Uudised

Üles