Kontakteeru meiega

Uuring: Igas kolmandas Eesti organisatsioonis petetakse ja varastatakse

Korruptsioon, pettus. Foto: Panthermedia / Andriy Popov
EY uuringu väitel on varalist kahju tekitanud pettuste seas ligi kolmandikul juhtudest kahjusummaks üle 50 000 euro. Foto: Panthermedia / Andriy Popov

Statistika

Uuring: Igas kolmandas Eesti organisatsioonis petetakse ja varastatakse

Ernst & Young (EY) avaldas uuringu tulemused, mis väidab, et 41% Eesti juhtidest näeb laialt levinud korruptiivset käitumist. Parem pole seis ka petmise ja varastamisega: viimase kahe aasta jooksul on pettuseid ja varguseid tulnud ette koguni igas kolmandas organisatsioonis. 

EY pettuste uurimise meeskonna juhi Jaan Riima sõnul on varasemaga võrreldes suurenenud pettuste ja korruptsioonijuhtumite avastamine. “Pettuste avastamine on positiivne märk probleemidega tegelemisest. Samas ei ole korruptiivne käitumine kuskile kadunud ja selle väljajuurimiseks tuleb veelgi enam panna rõhku ennetustegevusele,” kinnitas Riima. Enam kui pooled viimase kahe aasta jooksul avastatud juhtumitest olid seotud varguse või raha välja kantimisega. “Kui avastatud pettusega seoses tuvastati varaline kahju, siis ligi kolmandikul juhtudest oli see üle 50 000 euro,” lisas Riima uuringutulemustele toetudes.

Puudulik ennetustöö

Pettustega kokku puutunud ettevõtete kõrge arv näitab, et Eesti organisatsioonides ei kasutata ennetustööks piisavalt tõhusaid meetmeid. Riima sõnul viitab pettuste juhuslik või ka politsei poolt avastamine, et ennetavate meetmete arendamisel on kasutamata võimalusi. “Üheks alarakendatud tõhusaks pettuste avastamise meetodiks on näiteks vihjeliin, sest just vihje abil on viimase kahe aasta jooksul avastatud pea iga kolmas pettusejuhtum,” ütles Riima.

Korruptsiooni märgatakse nüüd ka erasektoris

Samuti selgub uuringust, et võrreldes varasemaga teadvustatakse korruptsiooni oluliselt rohkem ka erasektoris valitseva probleemina. Vaid 13% uuringus osalenud juhtidest leiab, et tegemist on üksnes avalikus sektoris esineva nähtusega, mis ei laiene erasektorile. Eelmisel aastal oli vastav näitaja koguni 24%. Samas on juhtide sõnul ootused avaliku sektori organisatsioonidele korruptsiooni ennetavate nõuete kehtestamiseks jätkuvalt kõrgemad.

Petmised tuleks avalikustada

Uuringus osalenud juhtide hinnangul aitaks Eestis korruptsiooni vähendada senisest jõulisem teadlikkuse tõstmine ning juhtumite avalikustamine. Jaan Riima sõnul on selles oluline roll täita ka organisatsioonidel endil. “Kui on kahtlused, et organisatsioonis on midagi valesti, siis lühinägelik oleks võimalikku probleemi ignoreerida. Kui endal puudub võimekus varjatud riskide tuvastamiseks, siis on mõistlik kutsuda appi oma ala spetsialistid, kes vaatavad probleemse protsessi või projekti üle ning teevad vajadusel sihitud auditi või erikontrolli. Pettuste varajane avastamine on kordades odavam, kui hilisem tagajärgedega tegelemine.“

Kliki, et kommenteerida

Pead postituse lugemiseks olema sisse logitud Logi sisse

Kommenteeri!

Loe veel - Statistika

Üles